Narcos

ROJENA ZUNAJ SVOJE VASI, 1978.

21. 12. 2011 | Avtorske predstavePlesne vloge

ROJENA ZUNAJ SVOJE VASI, 1978.Plesna solo predstava

Koreografija / Choreography: Rosana Hribar in Filibert Tologo
Ples / Dancer: Maša Kagao Knez
Dramaturgija/ Dramaturgy: Andreja Kopač
Izbor scene in kostumov/ Set and costume: Rosana Hribar
Produkcija/ Production: Kulturno umetniško društvo Baobab/ Baobab Arts and Culture Association
Koprodukcija/ Co- production:Plesni Teater Ljubljana
Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo RS/ Co-funded by Republic of Slovenia Ministry of Culture
Premiera/ Opening Night: Plesni Teater Ljubljana, 21. december 2011

PRVI DEL / FIRST PART: ROJENA ZUNAJ SVOJE VASI/ BORN OUTSIDE HER VILLAGE
Koreografija in izbor glasbe /Choreography and choise of music: Rosana Hribar
Premiera/ Opening Night: Plesni Teater Ljubljana, 4. oktober 2010

DRUGI DEL / SECOND PART: 1978
Koreografija/ Choregraphy: Filibert Tologo
Avtorska glasba/ Original music: Damir Mazrek in Andrej Hrvatin v sodelovanju z glasbeniki projekta World Happiness Orchestra: Kandia Kouyate, Basita Dao, Ibrahima Sory Diabaté, Yakouba Demebele
Premiera/ Opening Night: Plesni Teater Ljubljana, 21. december 2011

Produkcija: KUD Baobab, Koprodukcija: Plesni Teater Ljubljana

O PREDSTAVI / ABOUT PERFORMANCE

Afriški izraz kagao v prevodu pomeni ženska, rojena zunaj svoje vasi. 1978 označuje leto njenega rojstva.

Maša Kagao Knez, korenine katere izhajajo po materini strani iz Slovenije, po očetovi iz Burkine Faso, je plesalka in koreografinja, ki od rojstva živi v Ljubljani in je v slovenskem plesnem prostoru prisotna že skoraj dve desetletji. Med letoma 2004 in 2006 se je šolala v Parizu na šoli Georgesa Momboya za tradicionalni in sodobni afriški ples. »Kljub temu nisem ne črna, ne sodobna, ne afriška,« pravi Maša in nadaljuje: »Ko pridem v Slovenijo, nisem sodobna plesalka, ko pridem v Afriko, nisem plesalka afriških plesov. Vedno znova sem nekako ‘zunaj’.«

Kot izhodišče za dvodelni solo performans si je postavila izkušnjo zunanjosti in (ne)pripadanja ter principe dvojnosti in identitete. K sodelovanju je povabila koreografinjo Rosano Hribar (iz Slovenije) in koreografa Filiberta Tologoja (iz Burkina Fasa), da sta iz različnih perspektiv razvila gibalni material, ki ga vsebuje eno telo, telo plesalke Maše Kagao Knez.

In če je prvi del gibalne raziskave potekal pod naslovom Rojena zunaj svoje vasi (koreografija Rosana Hribar), je drugi del, narejen s časovnim zamikom dobrega leta, naslovljen z letnico 1978 (koreografija Filibert Tologo). Oba dela kljub svoji dvojni naravi (in ravno zaradi nje) ter dveh različnih uprizoritvenih jezikov sestavljata celoto, ki jo sestavlja človek s svojim dvojnim principom delovanja (dobro, slabo), umeščanja (prostor, čas) in pojmovanja (moško, žensko).

ABOUT PERFORMANCE

The African word kagao means woman born outside her village, 1978 indicates the year of her birth.

Maša Kagao Knez whose roots are Slovenian on her mother’s side and from Burkina Faso on her father’s is a dancer and choreographer, born and raised in Ljubljana. She has been actively involved in the Slovenian dance scene for almost two decades. Between 2004 and 2006 she attended the Georges Momboye school for traditional and modern African dance in Paris. “I am neither black nor African but I am not modern either,” says Maša and continues: “When I’m in Slovenia I’m not a modern dance performer and in Africa I’m not an African dance performer. I’m an outsider wherever I go.”

Her solo performance is based on the experience of being on the outside and not belonging anywhere, as well as on the principles of dual identity. Maša invited two choreographers, Rosana Hribar (from Slovenia) and Filibert Tologo (from Burkina Faso) to use their two different perspectives and develop the physical dance material of a single body, the body of the dancer Maša Kagao Knez.

Whilst the first part of this research of movement was entitled Born Outside Her Village (choreography by Rosana Hribar), the second part, created a good year later is called 1978 (choreography by Filibert Tologo). The two parts form despite their duality (and precisely because of it) and due to their two different performative languages an entity intrinsic to humans and the dual principles of human action (good, bad), position (place, time) and notion (male, female).

Oblikovanje plakata in letaka: Sara Zaninović