Narcos

MOMENTUM Avenija Ujetih Trenutkov

14. 9. 2015 | Avtorske predstaveKoreografijePlesne vloge

MOMENTUM Avenija ujetih trenutkov / Avenue of Captured Moments

plesno glasbena predstava

            Avtorica in koreografinja / Author and choreographer:
Maša Kagao Knez
Avtorska glasba / Original music score by:
Murat & Jose, Irena Yebuah Tiran, Leticia Slapnik Yebuah, Tim Kostrevc, Damaris Potočnik
Asistentki koreografinje / Assistant choreographers:
Rosana Hribar, Jana Menger
Dramaturginja / Dramaturge:
Andreja Kopač
Kostumi / Costumes:
Jelena Proković in EA Kreativa
Soustvarjalci in nastopajoči / Co-created and performed by:
Dalanda Diallo, Gerard Diby, Maša Kagao Knez, Murat & Jose, Urša Rupnik, Leticia Slapnik Yebuah, Liza Šimenc, Irena Yebuah Tiran & plesalke plesnega studia XXV/ Studio XXV dancers: Vesna Bizjak, Emina Baj, Tjaša Jerak, Lea Menard, Kristina Sicherl, Sara Zaninović, Ajda Žagar, Eva Žagar
Oblikovanje svetlobe/ Lighting design:
Grega Plantan (Cankarjev dom)
Oblikovanje zvoka/ Sound design:
Janko Urbanija (Cankarjev dom)
Producentka /Producer:
Katja Somrak
Odnosi z javnostmi / Public relations:
MoJcA OcvirK

Projekt je nastal s podporo/ The project was supported by:
Mestna občina Ljubljana- Oddelek za kulturo/ City Council’s Department of Culture, Francoski inštitut v Sloveniji Ljubljana/ Institut français de Slovénie
Adria mobil, d.o.o
Koprodukcija / Coproduction: Studio 25, Cankarjev dom, KUD Baobab in Plesni Teater Ljubljana

PREMIERA: 14. september 2015, Cankarjev dom, Ljubljana

Koprodukcija: Studio 25, KUD Baobab, Cankarjev dom, PTL

FOTOGRAFIJE: Tone Stojko, Sunčan Stone, Drago Videmšek

PROMO VIDEO & TEASER: ANDRAŽ FISTRAVEC

O PREDSTAVI / ABOUT THE PERFORMANCE

Avtorica Maša Kagao Knez v predstavi Momentum – Avenija ujetih trenutkov nadaljuje opazovanje lastnega in skupnostnega (so)bivanja. Avenija je gib, ki govori, glas, ki razgibava prostor, ki se nenehno gosti in spet redči, odvisno od količine energije, ki jo vanj pošljejo akterji v trenutku prisotnosti Drugega. Soustvarjalca. Gledalca. Gib in glas naseljujeta človekovo telo in v njem sobivata; kot srečevanje notranjega in zunanjega, tradicije in sodobnosti, preteklega in prihodnjega, v kar je ujet trenutek – zdaj.

 By creating the piece Momentum: Avenue of Captured Moments, Maša Kagao Knez continues the observation of one’s own and our common (co-)existence. Avenue is the movement that speaks, the voice that moves the space, the space that keeps thickening and thinning – depending on the amount of energy emitted by the (f)actors in the moment of presence of the Other. The Co-creator. The Spectator. Movement and voice inhabit a human body and cohabit in it. Like the meeting point of the interior and the exterior, the traditional and the contemporary, the past and the present, which is also where a moment is captured: the now.

IZ MEDIJEV/ FROM THE PRESS

DELO, OCENA PLESNE PREDSTAVE
Ljubljana, 19. 09. 2015| Mojca Kumerdej
Plesna predstava presega razdvojenost med domovinama na afriškem in evropskem kontinentu

Poleg »vokalne« sekcije podobno potekajo gibalne interakcije med odličnimi izpostavljenimi plesalci, ki na presečišču sodobnega plesa in afriških plesov izvedbeno prav tako ohranjajo svoj individualni »gibalni karakter« – Mašo Kagao Knez, Uršo Rupnik, Dalando Diallo in Gerardom Dibvjem.
Momentum je kompleksna in odlično izvedena glasbeno-plesna predstava, ki jo odlikujeta domiselnost in inovativnost.

ZARJA
Ljubljana, 22.09.2015 | Vito Tofaj
Momentum je trenutek
Predstava Maše Kagao Knez Momentum je več kot “le” predstava

Obiskovalci premiere v ljubljanskem Cankarjevem domu so se v predstavo zaljubili v trenutku. Plesalci Maša Kagao Knez, Gerard Diby, Urša Rupnik ter – presenetljivo – raper Jose so ob spremljavi glasu Murata (njegov glas je resnično multiglasben), Irene Yebuah Tiran in Leticie Slapnik Yebuah popolna ekipa v predstavi, ki je ne smete zamuditi. Kaj lahko še dodamo? Da le še čakamo, kdaj jih bodo začeli vabiti na najboljše svetovne plesno-glasbene festivale – zaslužijo si biti tam.

PARADA PLESA, OCENA PLESNE PREDSTAVE
Ljubljana, 05.10.2015 | Daliborka Podboj
Maša Kagao Knez. Koreografinja upanja, lepote druženja in bivanja!
Ob predstavi Momentum- Avenija ujetih trenutkov

…Koreografsko delo Maše Kagao Knez Momentum, Avenija Ujetih Trenutkov je sodobni plesno-glasbeni mozaik, muzika, ki v poetiki ritma in giba vnaša v scenski prostor prijetno mero mladostnega navdiha in tako željnega optimizma. Koreografinja Maša Kagao Knez je znova dokazala, da z umetniškim navdihom vlada odrskemu prostoru, da svoj koreografski jezik bogati iz predstave v predstavo, da je koreografinja upanja, lepote druženja in bivanja…

“Similar to the “vocal” section, physical interactions are taking place between the excellent exposed dancers – Maša Kagao Knez, Dalanda Diallo and Gerard Diby – who are also retaining their individual “character of movement” at the intersection of contemporary and African dance. Momentum is a complex and beautifully delivered musical dance performance, distinguished by its creativity and innovation.” Mojca Kumerdej, DELO

“Audience of the premiere in Cankarjev dom in Ljubljana fell in love with the show at first glance. The dancers, Maša Kagao Knez, Gerard Diby, Urša Rupnik, and – surprisingly – rapper Jose, accompanied by the (truly multi-musical) voice of Murat, Irena Yebuah Tiran and Leticia Slapnik Yebuah, form a perfect team in a show that is not to be missed. What else is there to say? We are just waiting for them to start receiving invitations to the world’s best dance and music festivals – they deserve to be there.” Vito Tofaj, Zarja

“The choreographic work Momentum, Avenue of Captured Moments by Maša Kagao Knez is a contemporary dance-musical mosaic, a music that brings onto the scene a healthy deal of youthful inspiration and eager optimism through poetics of rhythm and movement. Choreographer Maša Kagao Knez has once again proved that she rules the stage with her artistic inspiration, that her choreographic language gets richer with every performance, that she is a choreographer of hope, of the beauty of socializing and living.” Daliborka Podboj, Parada Plesa

Plakat in letak za premiero, oblikovanje: Branko Žalar, Cankarjev dom

Plakat in letak za ponovitve, oblikovanje: Eva in Ajda Žagar (EA Kreativa)